ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΊ TRADING

Δεσμευόμαστε να παρέχουμε στους πελάτες μας διαφορετικούς υπολογισμούς, ώστε να καταλαβαίνουν πώς υπολογίζονται οι παράμετροι, τοποθετώντας απλώς κάποιες βασικές τιμές ως εισόδους.

Η κύρια αριθμομηχανή.

Ο κύριος υπολογισμός σάς παρέχει τον υπολογισμό του απαιτούμενου περιθωρίου, της τιμής pip και των ανταλλαγών με βάση το περιουσιακό στοιχείο, τη μόχλευση και το μέγεθος θέσης.


.

Ο υπολογισμός Margin

Ο υπολογισμός Margin Το Margin είναι το απαραίτητο κεφάλαιο στον λογαριασμό σας για να είναι διαθέσιμο σε ανοικτές θέσεις.

Ο υπολογισμός Swap

Ο υπολογισμός Swap σάς βοηθά να προσδιορίσετε το τέλος ανταλλαγής για τη διατήρηση στο trading

Υπολογισμός κερδών και απώλειας


Υπολογισμός Pip