Οροι και Προϋποθέσεις

Οροι και Προϋποθέσεις

1. Το προοίμιο αυτών των όρων της υπηρεσίας είναι αναπόσπαστο μέρος αυτής και μαζί με όλες τις πολιτικές της εταιρείας αποτελούν δεσμευτική συμφωνία μεταξύ του Χρήστη και του Ομίλου

Εσείς και κάθε πρόσωπο που κάνουν χρήση της ιστοσελίδας αναφέρονται στο εξής ως «Χρήστης» και / ή πελάτη.

2. Με την πρόσβαση, επίσκεψη ή / και χρήση αυτού του δικτυακού τόπου, κάθε πρόσωπο αυτό (στο εξής: «Χρήστης») κατηγορηματικά και ανεπιφύλακτα εκφράζει δεσμευτική συμφωνία όλων των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων, αποτελεί δεσμευτική συμφωνία μεταξύ του Χρήστη και Horizon Invest.
Η ιστοσελίδα ανήκει σε όμιλο εταιρειών.

(Εφεξής “ομάδα”), αφενός, και δεσμεύεται να συμμορφωθεί πλήρως με αυτήν. Οποιαδήποτε δραστηριότητα σε, με ή / και μέσω αυτής της Ιστοσελίδας διέπεται από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ επιβεβαιώνετε την ΑΠΟΔΟΧΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ.

ΕΑΝ ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΚΑΠΟΙΟ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Ή ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ – δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

3. Επιτρέπεται Χρήση: Κάθε χρήστης πρέπει να είναι ηλικίας ηλικίας 18 ετών και άνω και νομικά επιτρέπεται να συμμετάσχουν στη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει για τον / την. Ο χρήστης δηλώνει ότι αυτός ή αυτή έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα να συνάπτει νομικά δεσμευτικές συμφωνίες. Οι χρήστες δεν μπορούν να κάνουν εμπορική και / ή σειριακή ή / και αυτοματοποιημένη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου. Αυτή η τοποθεσία απαγορεύει αυστηρά κάθε χρήση data mining, τη συλλογή δεδομένων, την κλοπή εύρους ζώνης, offline περιήγηση plug-ins και το λογισμικό και / ή να κατεβάσετε και / ή παρτίδα λήψη ή πρόσβαση και κάθε πρόσβαση μέσω οποιουδήποτε λογισμικού εκτός από τα κύρια κοινά και τα επίσημα προγράμματα περιήγησης στο Web.

4. Ο λογαριασμός σας και ο Τραπεζικός Λογαριασμός: Με την παραλαβή της αίτησής σας, θα μπορούν να διενεργούν πιστωτικών ή άλλων ελέγχων, όπως κρίνουμε σκόπιμο, αναφορές από την τράπεζά σας, τον εργοδότη ή οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας σας (εάν υπάρχει). πιστωτικών οργανισμών αναφοράς θα καταγράφουν τα στοιχεία της έρευνας, ανεξάρτητα από το αν τα έσοδα της εφαρμογής σας ή όχι. Διατηρούμε το δικαίωμα να διενεργεί περαιτέρω ελέγχους πίστωσης ανά πάσα στιγμή, ενώ αυτή η συμφωνία είναι σε ισχύ.

Α–Αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μεθόδους credit scoring για την αξιολόγηση της αίτησής σας. Αυτό μπορεί να επηρεάσει την απόφασή μας για το αν θα κάνει δεκτή την αίτηση ή αν θα αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργήσει ο λογαριασμός σας.
Β-Θα πρέπει να μας ενημερώσετε άμεσα για τυχόν αλλαγές υλικού σε οποιαδήποτε από τις πληροφορίες που αναφέρονται στην Αίτηση σας.
Γ-Σε περίπτωση που η Αίτηση σας γίνει αποδεκτή, θα ανοίξει έναν λογαριασμό για εσάς και να σας παρέχει ένα αναγνωριστικό χρήστη και τον αριθμό λογαριασμού. Δεν πρέπει να αποκαλύπτουν τα στοιχεία αυτά σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο. Σε περίπτωση που πιστεύετε ότι αυτές οι λεπτομέρειες είναι γνωστές από τρίτους, τότε θα μας ενημερώσετε αμέσως. Θα μας βοηθήσουν στη διερεύνηση τυχόν κατάχρηση του λογαριασμού σας.
Δ- Μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι δεν είμαστε υποχρεωμένοι να επιβεβαιώσει ή να ελέγξει την ταυτότητα του καθένα χρησιμοποιώντας είτε αναφέροντας τον λογαριασμό σας.
Ε- Επιβεβαιώνετε ότι θα έχουμε το δικαίωμα (αλλά όχι την υποχρέωση) να προβεί σε πληρωμές που οφείλονται σε σας σε έναν ενιαίο λογαριασμό για όλα τα ποσά. Μπορούμε (αλλά δεν είναι υποχρεωμένοι να) συμφωνούν να μεταφέρει χρήματα σε διαφορετικούς λογαριασμούς της Τράπεζας. Παρά το γεγονός ότι έχουμε συμφωνήσει να το πράξουν, δεν θα ευθύνεται για τυχόν λάθη που έγιναν από εμάς στο ποσό που μεταφέρεται με την προϋπόθεση ότι το συνολικό ποσό που μεταφέρεται δυνάμει της παρούσας συμφωνίας είναι σωστή.
Τα ποσά που εμφανίζονται στον Λογαριασμό Πελατών μπορούν να περιλαμβάνουν συμφωνημένα ή εθελοντικά επιδόματα και κίνητρα ή οποιαδήποτε άλλα ποσά που δεν κατατίθενται απευθείας από τον Πελάτη ή αποκτηθούν από τη διαπραγμάτευση για λογαριασμό των καταθεμένων κεφαλαίων (“Μη Καταθετημένα Κεφάλαια”). Σημειώστε ότι εάν δεν συμφωνηθεί διαφορετικά ρητά, τα Μη Καταθετημένα Αμοιβαία Κεφάλαια δεν είναι διαθέσιμα για άμεση απόσυρση. Επιπλέον, λόγω τεχνικών περιορισμών, τα Μη Καταθετημένα Αμοιβαία Κεφάλαια μπορούν να καταχωρηθούν στο λογαριασμό του Πελάτη σε ορισμένες περιπτώσεις (για παράδειγμα, για τον τεχνικό σκοπό να επιτρέπεται το κλείσιμο θέσεων ή ένας χρεωμένος λογαριασμός). ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΜΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΑ ΤΑΜΕΙΑ, συμπεριλαμβανομένων των κερδών που αποκτήθηκαν εξαιτίας ή εξαιτίας αυτών, δεν είναι κεφάλαια του Πελάτη. Σε περίπτωση που έχει αποκατασταθεί η απόσυρση των Μη Καταθετημένων Κεφαλαίων, η Ομάδα έχει το πλήρες δικαίωμα να ζητήσει την ανάκτηση όλων αυτών των κεφαλαίων.
Περαιτέρω Διαθήκες: Εκτός από τα παραπάνω και χωρίς να περιορίζεται η γενικότητα αυτής της ρήτρας, μπορείτε να :

Α-Επιβεβαιώστε ότι τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού είναι πλήρη και ότι θα μας ενημερώσετε αμέσως εάν αυτά αλλαγή και θα μας δώσει αυτά τα έγγραφα όπως έχουμε ζητήσει για τις εν λόγω αναθεωρημένο τραπεζικού λογαριασμού

Β-Επιβεβαιώστε ότι (εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά από εμάς) η Τραπεζικού Λογαριασμού αφορά σε τραπεζικό λογαριασμό που έχει ανοιχθεί στη χώρα σας κύριας κατοικίας
Γ-Αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι δεν έχουμε καμία υποχρέωση να μεταβιβάσει οποιαδήποτε χρήματα ή να δεχτεί οποιαδήποτε χρήματα από οποιονδήποτε λογαριασμό, εκτός από τον τραπεζικό λογαριασμό.
Δ- Εκτός από την περίπτωση της απάτης (που δεν περιλαμβάνει την απάτη από τρίτους), δεν αποδεχόμαστε την ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που υπέστησαν από εσάς ως αποτέλεσμα των συναλλαγών σας για χρήματα που κατατίθενται ή πιστώνεται στο λογαριασμό σας κατά λάθος από ή μετά την λογαριασμό μας.
Ε-Διατηρούμε το δικαίωμα να κλείσει ή να αναστείλει το λογαριασμό σας ανά πάσα στιγμή, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας συμφωνίας.
Ζ- Αναγνωρίστε ρητά ότι ο Όμιλος έχει το δικαίωμα να αλλάξει το ποσό του περιθωρίου που είναι επιτρεπτό ανά πάσα συναλλαγών λόγω της αστάθειας της αγοράς, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
Ή-Πολλαπλοί λογαριασμοί: Εκτός αν άλλως προβλέπεται ρητά στην παρούσα συμφωνία, αν έχετε περισσότερους από έναν λογαριασμούς μαζί μας, κάθε λογαριασμός θα πρέπει να αντιμετωπίζονται εντελώς ξεχωριστά. Ως εκ τούτου, τα πιστωτικά σε ένα λογαριασμό (συμπεριλαμβανομένων των ποσών που έχουν κατατεθεί ως περιθώριο) δεν θα εκπληρώσει τις υποχρεώσεις σας σε σχέση με έναν άλλο λογαριασμό, αν δεν ασκήσει τα δικαιώματά μας που απορρέουν από την παρούσα συμφωνία
Κοινή Λογαριασμοί / δικαιούχους: Εάν ένας λογαριασμός ανήκει σε πολλαπλούς χρήστες ή σε μια εταιρεία, εταιρεία, συνεταιρισμό ή οποιοδήποτε άλλο νομικό πρόσωπο, όλοι οι δικαιούχοι ή οι υπογράφοντες θα πρέπει να εγκρίνουν μια ανάληψη.

. Η σύνδεση με αυτήν την ιστοσελίδα: Δημιουργία ή διατήρηση οποιοδήποτε σύνδεσμο από άλλη ιστοσελίδα για οποιαδήποτε σελίδα σε αυτήν την ιστοσελίδα χωρίς ο Όμιλος να ενα έχει γραπτή άδεια απαγορεύεται. Για την εμφάνιση αυτής της ιστοσελίδας ή οποιαδήποτε πληροφορία ή υλικό που εμφανίζονται σε αυτήν την Ιστοσελίδα σε πλαίσια ή με παρόμοια μέσα σε μια άλλη περιοχή, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια μας απαγορεύεται. Όλες οι επιτρεπόμενες συνδέσεις σε αυτήν την ιστοσελίδα θα πρέπει να συμμορφώνονται σε όλους τους ισχύοντες νόμους, κανόνες και κανονισμούς και δεοντολογικής συμπεριφοράς στο διαδίκτυο.

IP και Πνευματικά Δικαιώματα: Όλα τα κείμενα, τα γραφικά, τους ήχους, τις πληροφορίες, τα σχέδια, τις εφαρμογές, το περιεχόμενο, τους κωδικούς πηγή και τα αρχεία αντικειμενικού κώδικα, και άλλο υλικό που εμφανίζεται σε αυτήν την ιστοσελίδα ή ότι μπορείτε να το κατεβάσετε από αυτή την ιστοσελίδα προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα και άλλα νόμους και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, εκτός αν επιτρέπεται σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις ή με προηγούμενη γραπτή άδεια του ιδιοκτήτη του υλικού αυτού (στο εξής: «πληροφορίες» ή «δεδομένα»). Οι πληροφορίες ανήκουν στον όμιλο και στους προμηθευτές της και δεν μπορεί να αντιγραφεί ή να χρησιμοποιηθεί χωρίς προηγούμενη έγκριση. Δεν μπορείτε να τροποποιήσετε τις πληροφορίες ή τα υλικά που εμφανίζονται σε αυτήν την ιστοσελίδα ή που μπορείτε να κατεβάσετε από αυτό με οποιονδήποτε τρόπο ή η αναπαραγωγή ή δημόσια προβολή, εκτέλεση, ή να διανείμετε ή με άλλο τρόπο να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία ή υλικό για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό. Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση των εν λόγω πληροφοριών ή υλικών μπορεί να παραβιάζει τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων, νόμους περί εμπορικών σημάτων, οι νόμοι της ιδιωτικής ζωής και της δημοσιότητας, και άλλους νόμους και κανονισμούς.

. Ανωτέρα βία: Αν και θα προσπαθήσουμε να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις μας σε εύθετο χρόνο θα φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τυχόν μερική ή μη εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας, λόγω της οποιαδήποτε αιτία πέραν του εύλογου ελέγχου μας, συμπεριλαμβανομένων, αλλά δεν περιορίζονται σε οποιεσδήποτε ανακοινώσεις , συστήματα ή αποτυχία του υπολογιστή, προεπιλογή της αγοράς, την αναστολή, την αποτυχία ή το κλείσιμο, ή η επιβολή ή η αλλαγή (συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής της ερμηνείας) οποιουδήποτε νόμου ή κυβερνητική ή κανονιστική υποχρέωση και δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια μπορεί να υποστείτε ως ως αποτέλεσμα αυτών.

Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του παρόντος όρου, οι ακόλουθες εκδηλώσεις θεωρούνται ως περίπτωση ανωτέρας βίας:

i. όπου είναι (κατά τη γνώμη μας) μπορεί να διατηρήσει την ομαλή αγορά ως συνέπεια της εμφύλιας διαμάχης, η τρομοκρατία, απεργίες, εξεγέρσεις ή ρεύματος ή επικοινωνίας αποτυχία
ii. υπερβολική αστάθεια στις χρηματοπιστωτικές αγορές.
. ανάρτησης, το κλείσιμο ή την εκκαθάριση των υποκείμενων αγορών.

Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του παρόντος όρου, σε περίπτωση ανωτέρας βίας, θα έχει το δικαίωμα να:

τροποποιήσει φορές διαπραγμάτευση.
ii. μεταβάλλουν την απαίτηση περιθωρίου.
iii. κλείσει ή να ακυρώσει όλα τα ανοικτά συμβόλαια / θέσεις.

9. Εμπορικά σήματα: Ορισμένα εμπορικά σήματα, εμπορικές ονομασίες, τα σήματα υπηρεσιών και τα λογότυπα που χρησιμοποιούνται ή που εμφανίζονται σε αυτήν την Ιστοσελίδα σήματα κατατεθέντα ή μη, εμπορικές επωνυμίες και σήματα υπηρεσιών του Ομίλου και των θυγατρικών της. Άλλα εμπορικά σήματα, εμπορικές επωνυμίες και σήματα υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται ή που εμφανίζονται σε αυτήν την Ιστοσελίδα είναι ονομαστικές και μη εμπορικά σήματα, εμπορικές επωνυμίες και σήματα υπηρεσιών των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους. Τίποτα από όσα περιέχονται σε αυτό επιχορηγήσεις ιστοσελίδας ή θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως παραχώρηση, συνεπακόλουθα, τελεσίδικα ή με άλλο τρόπο, οποιασδήποτε άδειας ή δικαιώματος χρήσης οποιωνδήποτε εμπορικών σημάτων, εμπορικών επωνυμιών, τα σήματα υπηρεσιών και τα λογότυπα που εμφανίζονται σε αυτήν την Ιστοσελίδα χωρίς την έγγραφη άδεια της ομάδας.

10. Συνδέσεις Ασφάλεια: Είναι δική σας ευθύνη να διατηρεί το λογαριασμό σας σε όλες αυτές τις φορές. Αυτό περιλαμβάνει τη διασφάλιση ότι το απαιτούμενο επίπεδο περιθωρίου είναι στη θέση του. Εάν έχετε περισσότερους από έναν λογαριασμούς, η ευθύνη αυτή θα αφορά κάθε λογαριασμό ξεχωριστά, εκτός αν έχουμε συμφωνήσει διαφορετικά γραπτώς μαζί σας.

Κάθε άτομο που χρησιμοποιεί μια σύνδεση (ή όχι στην πραγματικότητα, το εν λόγω πρόσωπο είναι δεόντως εξουσιοδοτημένο πελάτη) θα πρέπει να θεωρείται ότι επιτρέπεται να εισέλθουν στο σύστημα και / ή (ανάλογα με την περίπτωση μπορεί να είναι) για να δώσει άλλες οδηγίες ή ανακοινώσεις για λογαριασμό της ο Πελάτης ομάδα που αντιπροσωπεύεται από την είσοδο σύμφωνα με τις πληροφορίες εγγραφής που παρέχονται από τον Όμιλο. Η Ομάδα θα ενεργεί σε τέτοιες οδηγίες, χωρίς να είναι υποχρεωμένος να λάβει περαιτέρω γραπτές ή άλλη επιβεβαίωση, και, για την αποφυγή αμφιβολιών, οι σχετικές αμοιβές συναλλαγής καθίσταται απαιτητός.

11. Παράνομη χρήση: Απαγορεύεται να προβεί σε οποιαδήποτε παράνομη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου, και ενημερώνονται και να γνωρίζουν το γεγονός ότι εκτός από αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις και οποιαδήποτε και όλες τις πολιτικές για τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου, μπορείτε να και αναμένεται να να υπόκεινται σε νόμους και κανονισμούς που ισχύουν σε οποιαδήποτε σχετική δικαιοδοσία ή, συμπεριλαμβανομένων τυχόν Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις που σχετίζονται με τα τυχερά παιχνίδια, κινητών αξιών, φορολογία ή / και του ξεπλύματος χρήματος. Ο Όμιλος δεν ενθαρρύνει συμπεριφορά που θα μπορούσε να θεωρηθεί ποινικό αδίκημα ή να προκαλέσει αστική ευθύνη, ή με άλλο τρόπο παραβιάζει κάποιο νόμο. Εκτός από τις θεραπείες που μπορεί να έχουμε στο νόμο ή στα ίδια κεφάλαια, αν αποφασίσουμε, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, ότι έχετε παραβιάσει ή ενδέχεται να παραβιάζει τις παραπάνω απαγορεύσεις, μπορεί να λάβει μέτρα που κρίνουν αναγκαία για την θεραπεία ή την πρόληψη της παράβασης, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, η άμεση απομάκρυνση των συναφών υλικών ή / και των χρηστών από αυτό το Site. Εμείς θα συνεργαστεί πλήρως με οποιεσδήποτε αρχές επιβολής του νόμου ή δικαστική απόφαση ή κλήτευση ζητά ή μαζί μας για να αποκαλύψει την ταυτότητα του καθένα απόσπαση αυτών των υλικών.

12. Ο χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση ότι οποιαδήποτε και όλες οι πληροφορίες που παρέχονται από αυτόν είναι αληθή, πλήρη και ενημερωμένη

13. Ο χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποζημιώσει, να υπερασπιστεί και κρατήστε πατημένο το αβλαβές του Ομίλου, καθώς και οποιαδήποτε και όλες τις θυγατρικές, τους πράκτορες, τους υπαλλήλους ή / και στελέχη της, κατά ή από κάθε ευθύνη, υποχρεώσεις, απαιτήσεις, απαιτήσεις, έξοδα κλπ, σε οποιαδήποτε τρόπο συνδέονται με οποιαδήποτε κακή χρήση ή κατάχρηση της θέσης, πληροφορίες ή υπηρεσίες που παρέχονται ή που περιέχονται στο παρόν, συμπεριλαμβανομένων ιδίως (αλλά όχι μόνο) οποιαδήποτε παραβίαση αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων ή / και παραβίαση των οποιονδήποτε νόμο (συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε παραβίασης ή παράβασης των οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων) και / ή οποιαδήποτε παραβίαση τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις τρίτων

14. Καμία εγγύηση ρητή ή σιωπηρή: ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ. ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΝ Ή ΜΕΣΩ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ» ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΙΔΟΥΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ Ή ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ.

Πρέπει να διαβάσετε το Προειδοποίηση κινδύνου και όλα τα άλλα έγγραφα που παρέχονται σε εσάς σε σχέση με την παρούσα συμφωνία πολύ προσεκτικά. ΜΗΝ υποβάλουν το ηλεκτρονικό έντυπο αίτησης, εάν είστε αβέβαιοι ως προς τις επιπτώσεις της παρούσας συμφωνίας ή τη φύση των κινδύνων. Κάνοντας κλικ στο κουμπί «Αποστολή» και την υποβολή του σε απευθείας σύνδεση έντυπο αίτησης για μας, τότε θα είναι αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει τα έγγραφα που υποβάλλονται και ότι κατανοείτε και αποδέχεστε τους όρους της παρούσας συμφωνίας.

15. Ο Όμιλος και / ή οποιαδήποτε ή όλες τις θυγατρικές, συνδεδεμένες εταιρείες, πράκτορες, υπαλλήλους, δικηγόρους, διαχειριστές, τραπεζίτες ή / και τα στελέχη της δεν ρυθμίζει και / ή επιβλέπει και / ή επαλήθευση των πληροφοριών που δημοσιεύονται σε αυτή την ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων των άρθρων , οι συναλλαγές πληροφορίες, εισαγωγικά, κλπ. Η αποκλειστική ευθύνη και προσπάθεια του Ομίλου είναι η διευκόλυνση των συναλλαγών και να παρέχει πληροφορίες και άρθρα που κρίνεται χρήσιμη. Ο Όμιλος δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη, σε καμία περίπτωση, ή αλλιώς επιβαρύνεται με τυχόν βλάβες ή / και έξοδα για οποιονδήποτε χρήστη ή τρίτο πρόσωπο, εκτός από την επιστροφή των τελευταίων μηνιαίων τελών (στο βαθμό που τα εν λόγω τέλη πράγματι καταβλήθηκαν στην ομάδα), και σύμφωνα με τους όρους που στο παρόν. Ο Όμιλος δεν ευθύνεται για την άρνηση της υπηρεσίας για οποιοδήποτε λόγο, είτε γενικά, προσωπικές ή συγκεκριμένες. Ο Όμιλος δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για πληροφορίες, λογισμικό, προϊόντα ή / και υπηρεσίες που παρέχονται από τρίτους.

16. Η Ιστοσελίδα μπορεί να είναι, ανά πάσα στιγμή και κατά την απόλυτη κρίση του Ομίλου, είναι off-line για τη συντήρηση ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, και η υπηρεσία μπορεί να αρνηθεί, προσωρινά ή / και συνεχώς και / ή επ ‘αόριστον, από οποιοδήποτε πρόσωπο σε καμία ευθύνης στον Όμιλο. Ο Όμιλος δεν εγγυάται ότι θα είστε σε θέση να έχουν πρόσβαση στο δικτυακό τόπο οποιαδήποτε στιγμή και τη θέση και δεν κάνει καμία εγγύηση αναφορικά με το περιεχόμενο της ιστοσελίδας. Χωρίς περιορισμό των ανωτέρω, ο Όμιλος δεν θα πρέπει να θεωρηθεί υπεύθυνος για την αδυναμία εκτέλεσης εντολών διαπραγμάτευσης, στη λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων λόγω τεχνικών βλαβών, οι οποίες είναι πέρα από τον έλεγχό της.

17. Ούτε η ομάδα, ούτε οποιαδήποτε από τις αντίστοιχες θυγατρικές, οι αντιπρόσωποι, υπάλληλοι και υπάλληλοι του εγγυάται την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών, υλικών ή υπηρεσιών που παρέχονται από ή μέσω αυτής της ιστοσελίδας. Οι πληροφορίες, τα υλικά και τις υπηρεσίες που παρέχονται από ή μέσω αυτής της ιστοσελίδας μπορεί να είναι ξεπερασμένο, και ούτε η ομάδα ούτε οποιαδήποτε από τις αντίστοιχες θυγατρικές της κάνει καμία δέσμευση ή αναλαμβάνει καμία υποχρέωση να ελέγξει, να επικυρώσει ή να ενημερώσετε τις εν λόγω πληροφορίες, υλικών ή υπηρεσιών.

Εκτός από όπως ρητά ορίζεται στο παρόν και κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες, δεν παρέχουμε οποιαδήποτε συμβουλευτική υπηρεσία. Όλες οι συναλλαγές, οι επενδύσεις και οι αποφάσεις είναι στη δική σας κρίση και ευθύνη.

18. Ο Όμιλος και / ή οποιαδήποτε ή όλες τις θυγατρικές, τους πράκτορες, τους υπαλλήλους ή / και στελέχη της, δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη, ή θα είναι υπεύθυνη για τυχόν ζημιές ή τυχόν ιούς που μπορούν να μολύνουν, τον υπολογιστή σας, τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό ή άλλη ιδιοκτησία που προκλήθηκαν από ή που προκύπτουν από την πρόσβασή σας, τη χρήση, ή Μέλη σε αυτή την Ιστοσελίδα, ή τη λήψη σας για κάθε πληροφορία ή υλικό από αυτή την ιστοσελίδα.

19. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Ο Όμιλος Ή ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ αντίστοιχα στελέχη, διευθυντές, υπαλλήλους, μετόχους, θυγατρικές, οι πράκτορες, τους διαδόχους ή πληρεξούσιοι, ΟΥΤΕ οποιοδήποτε μέρος που συμμετείχε στη δημιουργία, παραγωγή ή τη μετάδοσή ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΕΣΑΣ Ή ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΜΜΕΣΗ, ΕΙΔΙΚΗ, ΠΟΙΝΙΚΗ, ΤΥΧΑΙΕΣ Ή ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΖΗΜΙΕΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, εκείνων που προκύπτουν από ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ, ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ Ή ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Ή ΤΑ ΥΛΙΚΑ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ Ή ΟΛΕΣ αυτές τις ιστοσελίδες, ΕΙΤΕ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΣΥΜΒΑΣΗ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΣΤΩ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΕΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ.

20. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Ή ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΙΝΑΙ να παύσει να χρησιμοποιεί αυτή την ιστοσελίδα. ΑΝ ΕΙΣΤΕ εγγεγραμμένος χρήστης μπορείτε να λάβετε ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ τέλη που εισπράττει η Ομάδα κατά τον τελευταίο μήνα όσον αφορά τις υπηρεσίες ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΣ ΑΡΝΗΣΗ ΩΣ αποτέλεσμα πράξης ή παράλειψης του Ομίλου. ΟΛΕΣ ΟΙ απαιτήσεις κατά του Ομίλου γίνονται εντός 12 μηνών Του περιστατικού ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕ ΤΗΝ ΑΞΙΩΣΗ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΑΓΟΡΑΣΕΙ Ή ΜΕΣΩ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΛΥΣΗ ΣΑΣ, ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ, ακύρωση της παραπάνω δήλωσης, είναι από το πάροχος αυτών των ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

21. Οι άνω δηλώσεις σημαίνουν ότι η ομάδα δεν έχει την υποχρέωση να παρέχει οποιαδήποτε υπηρεσία στις λειτουργίες της Ιστοσελίδας. Αυτό σημαίνει, επίσης, αν πιστεύετε ότι έχετε οποιαδήποτε αξίωση έναντι της ομάδας θα πρέπει να υποβληθεί χωρίς καθυστέρηση και θα είναι άκυρη εντός 12 μηνών από την πρώτη φορά που ήρθε..

22. Αναθεωρήσεις σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις: Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, ο Χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι ο Όμιλος και οι νομικοί σύμβουλοι έχουν πλήρως το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να τροποποιήσει, να προσθέσει ή / και να ανακαλέσει τους Όρους και τις Προϋποθέσεις, κατά την κρίση της, χωρίς να δώσει στο χρήστη καμία προειδοποίηση. Θα πρέπει να επισκεφθείτε αυτή τη σελίδα για να ενημερώνεστε για τους τρέχοντες Όρους και Προϋποθέσεις σας. Ορισμένες διατάξεις των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων μπορούν να προστεθούν ή να αντικατασταθούν από νομικές ειδοποιήσεις ή όρους που βρίσκονται σε συγκεκριμένες σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου. Αυτοί οι όροι και οι προϋποθέσεις έχουν ενημερώθηκε τελευταία φορά στις 26 Οκτωβρίου 2019.

Αυτό σημαίνει ότι οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις μπορεί ευλόγως να τροποποιείται από καιρό σε καιρό από την ομάδα και εφαρμόζονται σε κάθε χρήστη αμέσως. Ο Όμιλος διατηρεί μια σύνδεση με αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις σε κάθε σελίδα στην ιστοσελίδα και να αναφέρει την τελευταία ημερομηνία αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις ενημερώθηκαν σχετικά.

23. Επιλογή του νόμου? Αρμοδιότητα: Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις αντικαθιστούν οποιαδήποτε άλλη συμφωνία μεταξύ εσάς και του Ομίλου στο βαθμό που απαιτείται για την επίλυση οποιαδήποτε ασυνέπεια ή ασάφεια μεταξύ τους. Μια έντυπη έκδοση αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων θα είναι αποδεκτή σε δικαστικές και διοικητικές διαδικασίες που βασίζονται ή σχετίζονται με αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις στον ίδιο βαθμό και υπό τις ίδιες προϋποθέσεις όπως και άλλα επαγγελματικά έγγραφα και στοιχεία που αρχικά δημιουργούνται και διατηρούνται σε έντυπη μορφή. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις, καθώς και κάθε διαφορά που θα προκύψει από αυτή ή σε σχέση με αυτή, ενώπιον των δικαστηρίων που θα έχουν αποκλειστική δικαιοδοσία για την ίδια.

24.Διαιτησία: Τα μέρη θα προσπαθήσουν με καλή πίστη για να διαπραγματευτεί μια λύση για οποιαδήποτε αξίωση ή αμφισβήτηση μεταξύ αυτών που προκύπτουν από ή σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση. Εάν τα μέρη αδυνατούν να συμφωνήσουν σχετικά με τους όρους του διακανονισμού, κάθε πλευρά μπορεί να υποβάλει τη διαφορά σε εμπιστευτική διαδικασία διαιτησίας από ένα μοναδικό διαιτητή σύμφωνα με τους Κανόνες ICC ΕΕΔ, του οποίου η απόφαση θα είναι οριστική και δεσμευτική. Οι διαδικασίες διαιτησίας θα διεξάγονται στην αγγλική γλώσσα, σε έναν τόπο που συμφωνήθηκαν από τα συμβαλλόμενα μέρη. Χωρίς παρέκκλιση των ανωτέρω διατάξεων, η ρήτρα αυτή προβλέπει ρητά την αποκλειστική αρμοδιότητα για την εν λόγω διαδικασία διαιτησίας, και κανένα μέρος δεν θα δικαιούται να υποβάλει οποιαδήποτε διαφορά στα δικαστήρια του τόπου κατοικίας του, που έρχεται σε αντίθεση με την εν λόγω διαδικασία διαιτησίας.

25. Τερματισμός: Εσείς ή μπορεί να αναστείλει ή να τερματίσει το λογαριασμό σας ή τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου, ανά πάσα στιγμή, για οποιονδήποτε λόγο ή χωρίς λόγο. Εκτός από την απόσυρση των συσσωρευμένων κεφαλαίων, δεν θα δικαιούται καμία θεραπεία για την διακοπή των υπηρεσιών, όλα υπόκεινται στην πολιτική μας WD και τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξει, αναστείλει ή διακόψει το σύνολο ή οποιαδήποτε πτυχή αυτής της ιστοσελίδας σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή χωρίς προειδοποίηση.

26. Επιπλέον βοήθεια: Αν δεν καταλαβαίνετε κάποιους από τους ανωτέρω Όρους και Προϋποθέσεις ή εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσει ή σχόλια, σας καλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας ανά πάσα στιγμή.

Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας εκ των προτέρων αν μη τι άλλο από αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις είναι ασαφής, Για εσας.

27. Η δέσμευσή μας για την Ασφάλεια και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων: Για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, τη διατήρηση της ακρίβειας των δεδομένων και τη διασφάλιση της ορθής χρήσης των πληροφοριών, έχουμε θέσει σε εφαρμογή τις κατάλληλες και εύλογες φυσικές, ηλεκτρονικές και διαχειριστικές διαδικασίες για τη διαφύλαξη και ασφάλεια των πληροφοριών που συλλέγουμε σε απευθείας σύνδεση. Ανατρέξτε στην Πολιτική Απορρήτου μας για περισσότερες πληροφορίες.

28. Ανάθεση σε τρίτους: Ο Όμιλος έχει κάθε δικαίωμα να εκχωρήσει, χορήγηση, μεταβίβαση ή η εκχώρηση σε τρίτο οποιαδήποτε και όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται στο παρόν, συμπεριλαμβανομένων τυχόν δικαιωμάτων σε σχέση με τις πληροφορίες ή τα στοιχεία, εν όλω ή εν μέρει, σε οποιονδήποτε τρίτο απολύτως . Αυτό σημαίνει ότι η συμφωνία μεταξύ του χρήστη και του Ομίλου σύμφωνα με τους Όρους και Προϋποθέσεις μπορεί να αποδοθεί, εν όλω ή εν μέρει από τον όμιλο, αλλά όχι από το χρήστη. Αυτά τα προνόμια καθώς και οι περιορισμοί της ευθύνης είναι η ομάδα μονόπλευρη προνόμια κάτω από αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις, αλλά το Κόμβο δεν θα ήταν εφικτή χωρίς αυτούς.

29. Απαλλαγή: Ο Όμιλος για οποιαδήποτε παραβίαση αυτών των όρων και / ή μη άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος που προβλέπεται στο παρόν είναι με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων και ένδικων μέσων του Ομίλου, και δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι το αποκλείουν.

30. Διαχωρισμός: Σε περίπτωση που οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος θα κριθεί άκυρη ή ανίσχυρη από οποιοδήποτε δικαστήριο που έχει την κατάλληλη δικαιοδοσία, αυτή η διάταξη θα αποκοπεί, και πρέπει κατ ‘ουδένα τρόπο πλημμελή ή θίγει την ισχύ ή / και την εγκυρότητα όλων των υπόλοιπων διατάξεων.
Αυτό σημαίνει ότι αν ένα ειδικό άρθρο σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις κυβερνάται από αρμόδιο δικαστήριο ως μη εφαρμόσιμη για οποιονδήποτε λόγο, τότε εφαρμόζεται μόνο στα συγκεκριμένα άρθρα ή διατάξεις και όχι για το σύνολο αυτής της συμφωνίας.

31. Η ελάχιστη κατάθεση είναι 250USD ανά συναλλαγή με πιστωτική κάρτα. Η μέγιστη καταθέση είναι 10000USD ανά συναλλαγή με πιστωτική κάρτα.

Οροι και Προϋποθέσεις

• Έχω διαβάσει τους παρακάτω Όρους και Προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών του Ομίλου (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των καταθέσεων και την Πολιτική Αναλήψεων Αποποίηση Κινδύνου και την Πολιτική Γνωστοποίηση Ρίσκου, Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης, προστασίας προσωπικών δεδομένων και Πολιτική ανήλικων).
• Καταλαβαίνω όλους τους όρους και ότι οι Όροι και Προϋποθέσεις, μαζί με όλες τις πολιτικές αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της δεσμευτικής συμφωνίας μεταξύ εμένα και του Ομίλου (η «συμφωνία»).
• Είμαι άνω των 18 ετών και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα αίτηση είναι αληθή και ακριβή και ότι θα ενημερώσει την ομάδα των τυχόν ουσιώδεις αλλαγές.
• Ο Όμιλος ενδέχεται να μην είναι σε θέση να βεβαιώσει την καταλληλότητα του κάθε προϊόντος για εμένα, μεταξύ άλλων λόγω της έλλειψης εμπειρίας ή απόρρητες πληροφορίες.
• Έχω εγγραφεί πλήρη, ακριβή και αληθή στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων διεύθυνση κατοικίας και την ταυτότητά μου.
• Η ομάδα μπορεί ανά πάσα στιγμή χωρίς περιορισμό τροποποιήσει οποιονδήποτε από τους όρους που καθορίζονται στην παρούσα συμφωνία με την ανάρτηση αυτών των πληροφοριών στην ιστοσελίδα μας.
Επιβεβαιώνω ότι έχω την ευκαιρία να το εμπόριο σε μια πλατφόρμα επίδειξης και / ή να διαβάσετε ένα φροντιστήριο και αντιλαμβάνομαι ως συνέπεια πώς να το εμπόριο και τους κινδύνους που εμπλέκονται. Επιπλέον, έχω διαβάσει και κατανοήσει τους κινδύνους που εμπλέκονται στη διαπραγμάτευση Forex, Επιλογές ή / και CFDs ( «διαπραγμάτευσης»).

Συμπληρώνοντας τη εγγραφή, ζητώ και συμφωνώ να ανοίξω έναν λογαριασμό για τον εαυτό μου και επιβεβαιώσω ότι έχω διαβάσει και κατανοήσει όλες τις πολιτικές ,τους Όρους και Προϋποθέσεις.

Προοίμιο

Ο Όμιλος προσφέρει πρόσβαση στην ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες της στους πελάτες που δέχονται τους όρους και τις προϋποθέσεις. Με τη χρήση της ιστοσελίδας που επιβεβαιώνουν ρητά ότι έχετε διαβάσει αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις και συμφωνείτε με αυτούς.

Οι υποχρεώσεις μας υπόκεινται σε οποιαδήποτε όρια ή περιορισμούς που θα μπορούν να συμφωνήσουν εγγράφως, και οποιεσδήποτε νομοθετικές, κανονιστικές, νομικές ή της αγοράς απαιτήσεις

Οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις ισχύουν για όλους τους χρήστες και σε περίπτωση που χρειάζονται περισσότερες πληροφορίες σχετικά με οποιοδήποτε από τα θέματα που παρουσιάζονται παρακάτω, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με την εξυπηρέτηση πελατών μας .Πρέπει πρώτα να διαβάσετε και, στη συνέχεια, αποδέχεστε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις, προκειμένου να επωφεληθούν από τις καλύτερες υπηρεσίες που παρέχει ο Όμιλος και η συμφωνία. Αν δεν δέχεστε ότι δεσμεύεστε από τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας συμφωνίας, φροντίστε να μας ενημερώσετε εγγράφως. Αν ο Όμιλος αποφασίσει να προβεί σε τροποποιήσεις αυτές θα αναρτηθούν στο διαδίκτυο και για να κρατήσει διαπραγμάτευση στην ιστοσελίδα, μπορεί να σας ζητηθεί να αποδεχθεί τους νέους όρους.

Για να είναι επιλέξιμη για τη λειτουργία των συναλλαγών σας με την ομάδα σας πρέπει να είναι άνω των 18 ετών και να κατανοήσει πλήρως τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Με το παρόν αναγνωρίζετε ότι έχετε τις γνώσεις και την εμπειρία στο εμπόριο και να κατανοήσει τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια και δεν είμαστε υπεύθυνοι για την επαλήθευση αν διαθέτουν επαρκείς γνώσεις.

Οι ίδιες προϋποθέσεις ισχύουν και για νομικούς περιορισμούς. Θα πρέπει να κατανοήσουμε πλήρως ότι οι συναλλαγών, επενδύσεων και παρόμοιες δραστηριότητες ρυθμίζονται με διαφορετικό τρόπο, σε όλο τον κόσμο. Το γεγονός ότι μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας και χρησιμοποιούν τα εργαλεία που προσφέρει Όμιλος δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι νόμιμη στη χώρα σας για να το πράξουν.

Οι χρήστες αν έχουν πρόσβαση σε αυτή την ιστοσελίδα απαιτούνται να ενημερωθούν σχετικά με τους περιορισμούς και καλείστε δηλώνοντας ότι τα κεφάλαια που χρησιμοποιείτε για τις συναλλαγές που δεν προέρχονται από οποιαδήποτε εγκληματική δραστηριότητα ή με άλλο τρόπο παραβιάζει κανένα νόμο

Μην κάνετε κατάχρηση της άδειας ή τις υπηρεσίες που παρέχονται σε εσάς. Με την αποδοχή των Όρων και Προϋποθέσεων θα σας χορηγηθεί μια περιορισμένη άδεια, αλλά δεν μπορείτε να αντιγράψετε και να μεταπωλούν τα υλικά που εμφανίζονται στον Όμιλο εταιρειών. Οι πληροφορίες που παρέχονται από εμάς θα πρέπει να χρησιμοποιουνται αποκλειστικά για την εκτέλεση των συναλλαγών στο εσωτερικό του ομίλου.

Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι το κλείσιμο ή την αναστολή του λογαριασμού σας λόγω παραβίασης των όρων των υπηρεσιών και ρητά την Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης, μπορεί να συνεπάγεται την απώλεια λόγω του κλεισίματος των θέσεων.

Μην παρέχετε ψευδείς ή ανακριβείς πληροφορίες. Η άδεια που χορηγείται θα τερματιστεί εάν παρατηρήσουμε ότι τα δεδομένα που παρέχετε δεν είναι ακριβής και θα πάψετε να έχετε πρόσβαση στις υπηρεσίες. Συμφωνείτε ότι η ομάδα μπορεί να τερματίσει την πρόσβασή σας σε κάποια από τις υπηρεσίες που προσφέρονται για online συναλλαγές κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και με ή χωρίς προειδοποίηση και να κλείσετε τη συναλλαγή σας.

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις δηλώνουν ότι σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει η ομάδα ή οι υπάλληλοί της δεν ευθύνονται για απώλεια κερδών ή οποιοδήποτε είδος της βλάβης που προκλήθηκε κατά τη διάρκεια των συναλλαγών, λόγω της σύνδεσης με την ιστοσελίδα μας,συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας. Σε κάθε αποδεδειγμένη περίπτωση, η υποχρέωση του Ομίλου περιορίζεται στις τελευταίες μηνιαίες προμήθειες ή κατατεθεί στο λογαριασμό σας.

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Όλες οι πωλήσεις των προϊόντων είναι τελικές. Τέλη που καταβάλλονται για προϊόντα και υπηρεσίες δεν επιστρέφονται.

ΟΡΟΙ ΜΠΟΝΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Ο Όμιλος παρέχει ελκυστικά χαρακτηριστικά ανταμοιβές σε νέους και τακτικούς πελάτες της. Αυτά τα μπόνους περιορίζoνται από το χρόνο και τις συνθήκες που σχετίζονται με τυχόν μπόνους υπόκεινται σε αλλαγές. Για να αποσύρει το μπόνους σας, θα σας ζητηθεί να εκτελέσει ένα όγκο συναλλαγών τουλάχιστον 25 φορές για κάθε μπόνους του 1 $. Το μπόνους μπορεί να ανακληθεί μόνο όταν η ανωτέρω διάταξη έχει πλήρως σεβαστή και πληρούνται. Οποιαδήποτε ανάληψη χρημάτων από λογαριασμό που υποβλήθηκαν πριν από την ολοκλήρωση των όρων του μπόνους θα ακυρωθεί αμέσως και να αφαιρεθεί από το λογαριασμό.

Οποιαδήποτε ένδειξη απάτης, χειραγώγησης, επιστροφή μετρητών ή άλλες μορφές εξαπάτησης ή παράνομη δραστηριότητα στηρίζεται στην παροχή του bonus θα ακυρώσει το λογαριασμό και τα κέρδη ή τις ζημίες που συλλέγονται. Σε περίπτωση που ο λογαριασμός σας έχει υποψίες για παράνομες δραστηριότητες, ή οποιαδήποτε άλλη χειραγώγηση, ο λογαριασμός σας θα είναι υπό στενή παρακολούθηση. Αν ο λογαριασμός σας είναι υπό διερεύνηση, θα λάβετε μόνο το 10% των ανάληψη των κεφαλαίων σας σε μηνιαία βάση, αρχής γενομένης από την ημερομηνία που ξεκίνησε η έρευνα. Ομοίως, δεν υπάρχουν οφέλη συναλλαγών που σας έχουν ανατεθεί θα ισχύει στην περίπτωση της έρευνας. Μόλις ολοκληρωθεί η έρευνα, θα λάβετε επιστροφή των χρημάτων σας, ανάλογα με το αποσυρόμενο ποσό που απομένει. Παρακαλώ σημειώστε ότι αν ποτέ έχει διαπιστωθεί ότι κάθε δραστηριότητα στο λογαριασμό σας είναι δόλιο χαρακτήρα μετά την έρευνα, λογαριασμό σας θα είναι μόνιμα παγωμένο και θα σας επιστραφεί το αρχικό κεφάλαιο σας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Της κατά το νόμο να ζητήσει πρόσωπα ΗΠΑ να αγοράζουν και να πωλούν τις επιλογές των βασικών προϊόντων, ακόμη και αν ονομάζονται συμβάσεις «πρόβλεψη», εκτός αν είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση και αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε CFTC καταχωρημένα ανταλλαγή ή αν νομίμως απαλλάσσεται.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ
ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ρομπότ, Algo TRADING, ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ) και της πλατφόρμας δεν προσυπογράφει καμία ΠΩΛΗΤΕΣ, ούτε είναι κάτοχοι ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΕΣ, ΑΜΕΣΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ Ή ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΖΗΜΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΩΝ Ή ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ) ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΘΕΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ.

1. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ. Αποποίηση ευθυνών. ΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΡΗΤΕΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΕΙΤΕ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ Ή ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ, έθιμο, ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ Ή ΑΛΛΙΩΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΤΙΤΛΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΡΗΤΩΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ ΕΓΓΥΗΣΗ Ή ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ \ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΧΕ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ Ή ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ το σκοπό αυτό. ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΡΗΤΑ SETFORTH ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ καθένα από τα μέρη αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι στηρίχθηκε σε καμία άλλη ΥΠΟΣΧΕΣΗ Ή ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ότι καμία άλλη ΥΠΟΣΧΕΣΗ Ή ΕΓΓΥΗΣΗ αποτέλεσαν τη βάση της ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ. Τον περιορισμό της ευθύνης. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ θυγατρικών και \ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ τρίτο πρόσωπο εξαιτίας ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ δυνάμει της παρούσας συμφωνίας και των συνδεδεμένων ΔΕΝ ΘΑ δικαιούται να ανακτήσει από ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΕΣ, ΑΜΕΣΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ Ή ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΖΗΜΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΩΝ Ή ΑΠΩΛΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ), ΕΙΤΕ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΑΔΙΚΗΜΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ), Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ έχει ενημερωθεί Ή ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. ΧΩΡΙΣ παρέκκλιση των ανωτέρω, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟ η θυγατρική υπερβαίνει τη συνολική αξία των υπηρεσιών ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΞΙΩΣΗ υπό τις οποίες οι ΕΥΘΥΝΗΣ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΕΙ.

Δεν υπάρχει προσωπική αξίωση. Η θυγατρική γνωρίζει ότι η Εταιρεία έχει συμφέρον να περιορίσει την προσωπική ευθύνη των αξιωματικών της και των υπαλλήλων της και, λαμβάνοντας υπόψη το συμφέρον αυτό, η θυγατρική αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι δεν θα προσβάλει προσωπικά τους υπαλλήλους της Εταιρείας ή τους υπαλλήλους της σε σχέση με τις Υπηρεσίες που παρέχονται βάσει της παρούσας Συμφωνίας .

2. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ. Διορθωτικά μέτρα. Όλα τα ένδικα μέσα, είτε βάσει της παρούσας συμφωνίας ή από το νόμο ή με άλλο τρόπο που παρέχεται σε οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, πρέπει να είναι σωρευτική και όχι εναλλακτική λύση. Αποζημιούμενα χάνει. Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, «απώλεια» σημαίνει και περιλαμβάνει κάθε ευθύνη, απώλεια, ζημία, αξίωση, δαπάνη, κόστος, λεπτή, τέλος, ποινή, υποχρέωση ή βλάβη, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, εκείνων που προκύπτουν από οποιαδήποτε και όλες τις δράσεις , κοστούμια, διαδικασίες, απαιτήσεις, εκτιμήσεις, κρίσεις, ανάθεση ή διαιτησίας, μαζί με λογικό κόστος και τα έξοδα συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών των εύλογων δικηγορικών και άλλα νομικά έξοδα και δαπάνες που σχετίζονται με αυτό.